Co nowego w programach generacji 7.9x.x?

24 września 2015 - 2 minuty (czas czytania)

Październikowy WF-Mag oraz WF-FaKir dla Windows to przede wszystkim E-dokumenty, czyli elektroniczne archiwum załączników. Dzięki tej funkcjonalności będzie można przechowywać i zarządzać dokumentami dodatkowymi, zgromadzonymi w bazie danych, np. umowami z kontrahentami, kopiami dowodów wpłat itp.

WF-KaPeR dla Windows przyniesie m.in. udogodnienia dla użytkowników pracujących na rozłącznych bazach danych, kolejne funkcjonalności pojawią się w następnych aktualizacjach.

Również WF-Analizy powinny zainteresować nowych i dotychczasowych użytkowników. Za pomocą nowej dedykowanej analizy sprzedaży użytkownik może zobaczyć jak kształtuje się jego sprzedaż w roku w trybie narastającym dla poszczególnych miesięcy. Dodatkowe miary sprzedaży, prezentujące wartościowe oraz procentowe zmiany sprzedaży rok do roku lub miesiąc do miesiąca pozwalają sprawniej wyciągnąć wnioski z sezonowości naszej sprzedaży.

Oprócz tego analizy kluczowych wskaźników (KPI), w rękach świadomego użytkownika będą stanowiły potężną broń w walce z konkurencją.

Zespół tworzący program WF-GANG zaprezentuje m.in. formularze DEK1/DEK2, które w wielu firmach będą niezbędne jeszcze przed 20 października. Wprowadzono również zmiany wynikające z ustawy z dnia 26 lipca o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013r. poz. 983). Począwszy od deklaracji za miesiąc wrzesień 2013 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczyń stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej postawy wymiaru składek.

WF-Fakturka, ceniony przez użytkowników program do fakturowania, wzbogaci się o obsługę wielu rachunków bankowych, poszerzony eksport danych księgowych w formacie XML oraz nowe drukarki fiskalne. Warto zauważyć, że od najbliższej wersji program WF-Fakturka będzie współpracował z programem WF-FaKir.

Tags: , , , , , , ,