ul. Żeromskiego 4 A / 13
01-861 Warszawa - POLAND

Software Trading House

Dom Handlowy Oprogramowania

NIP: 522-020-83-08
Konto:
Bank Handlowy S.A. IV O/Warszawa
72103016540000000009053401
Tel.: (048 22) 864-13-13; 864-21-71;

Dział Handlowy: bodydho@dho.com.pl
Serwis: dho@dho.com.pl

Internet:
www.dho.com.pl
www.swiatprogramow.pl
www.narodowa.pl