Czego już wkrótce dowie się Urząd Skarbowy z JPK?

13 lipca 2017 - 7 minuty (czas czytania)

12

Już od stycznia 2018 r. mikro-firmy dołączą do przedsiębiorców zasilających systemy organów skarbowych informacjami o dokonywanych transakcjach mających wpływ na wartości wykazywane w deklaracjach VAT. Warto już teraz mieć świadomość potencjału nowego narzędzia w rękach organów skarbowych, aby odpowiednio wcześnie przygotować firmę do nowych wymogów i już od początku 2018 r. poprawnie generować i przesyłać wymagane dane w formie JPK.

 

Fiskus już korzysta z JPK większych firm

Ministerstwo Finansów chwali się, że dane pozyskiwane z JPK już pomogły w zidentyfikowaniu i rozbiciu grupy przestępczej dokonującej wyłudzeń VAT na dużą skalę. Dzięki pozyskiwaniu na bieżąco informacji o milionach transakcji i operacji gospodarczych, organy skarbowe uzyskują narzędzie do bezpośredniej weryfikacji danych zadeklarowanych dla celów VAT m.in. dzięki możliwości zestawienia plików JPK przesłanych przez dwie strony danej transakcji.

Bezpośrednia weryfikacja danych

W przypadku, gdy dana transakcja nie uzgadnia się w pliku przesłanym przez sprzedawcę i pliku przesłanym przez nabywcę poprzez przykładowo różne wartości VAT wykazanego po stronie zakupów i sprzedaży przez dwie strony tej samej transakcji, organy skarbowe otrzymują taką informację natychmiast. Aby wykryć taką nieprawidłowość nie ma potrzeby przeprowadzania czynności sprawdzających czy kontroli, ponieważ system porównując dane automatycznie, wykrywa niezgodność. W takim przypadku organy skarbowe wysyłają mailowe zawiadomienie do podatnika o stwierdzonych różnicach.

Karuzele VAT łatwiejsze do namierzenia

Dzięki danym z JPK administracja podatkowa jest w stanie również natychmiastowo pozyskać informacje o sytuacji, kiedy w zakupach wykazanych w deklaracji VAT znajdzie się faktura wystawiona przez podmiot, który został wykreślony z rejestru podatników VAT. Pozwala to w szybki sposób zidentyfikować zdarzenia, które mogą być elementem działania w celu przestępczych wyłudzeń VAT.

Jakie dane o mojej działalności dostanie skarbówka

Fiskus już wykorzystuje praktycznie dane z JPK, które największe firmy przesyłają począwszy od deklaracji VAT za lipiec 2016 r., a małe i średnie ? deklaracji VAT za styczeń 2017 r. Czego od 2018 r. dowie się o mojej działalności urząd skarbowy?

Rejestr VAT co miesiąc trafi do analizy organów skarbowych

Od 1 stycznia 2018 roku już wszystkie firmy co miesiąc będą przesyłać dane z ewidencji VAT w formacie JPK. Oznacza to, że każdego 25 dnia miesiąca, począwszy od lutego 2018 r., wraz z deklaracją VAT powinniśmy przesłać elektronicznie rejestry VAT w wymaganym dla JPK formacie xml.

W rezultacie, urząd skarbowy powinien otrzymać pełną listę transakcji zakupów i sprzedaży, jaka została wykazana przez daną firmę w danym miesiącu w deklaracji VAT. Oznacza to, że urząd skarbowy uzyska wiedzę o tym, z jakimi firmami zawieraliśmy transakcję, o jakiej wartości i w jakich datach. Suma zestawienia transakcji z rejestru w formie JPK musi uzgadniać się z poszczególnymi wartościami wykazanymi w deklaracji VAT.

Rozszerzenie zakresu danych od lipca 2018 r.

Konieczność dostosowania firmy do przesyłania elektronicznych rejestrów w wymaganej przez organy skarbowe formie to nie koniec wyzwań, jakie przygotowała administracja skarbowa dla mikro-firm na 2018 rok.

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie firmy w Polsce, a więc również mikro-przedsiębiorstwa, obejmie obowiązek przekazywania całości ksiąg podatkowych w formie JPK – na wezwanie organów podatkowych.

W praktyce oznacza to, że każda firma powinna być w stanie wygenerować całość prowadzonych ewidencji księgowych w formacie JPK. Wymagane struktury dla ksiąg podatkowych JPK obejmują bowiem, poza ewidencjami VAT:
– podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencję przychodów,
– wyciągi bankowe,
– magazyn,
– faktury VAT.

Przykładowo dla faktur VAT dane wymagane w formie JPK powinny mieć szczegółowość do poziomu wiersza danej faktury. Również dane dla wyciągów bankowych powinny wyszczególniać operacje bankowe do poziomu wiersza wyciągu bankowego. Z kolei struktura magazyn powinna ewidencjonować wszystkie ruchy towarów na magazynie.

Konieczne wcześniejsze przygotowanie

Biorąc pod uwagę czekające mikro-firmy wyzwania w zakresie raportowania danych z operacji gospodarczych organom skarbowym, rok 2018 będzie okresem, kiedy większość mniejszych firm powinna przeanalizować na nowo potrzeby i możliwości optymalizacji części obowiązków poprzez unowocześnienie narzędzi informatycznych. Na pewno warto już teraz rozważyć, jakie rozwiązania będą dla danego przedsiębiorcy najlepsze, aby od początku 2018 r. móc generować i przesyłać poprawne pliki JPK do organów skarbowych.

Masz pytania dotyczące JPK?

Jeśli chcesz wdrożyć JPK, dowiedzieć się więcej na temat nowych przepisów lub masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z tematami split payment i JPK skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów., skontaktuj się z nami lub z naszymi Partnerami Handlowymi.  Wątpliwości rozwieją nasi specjaliści ds. systemów WAPRO ERP.

Napisz do nas:
dho@dho.com.pl

Ekspert WAPRO:
Ewelina Nowakowska
Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2

Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych w kategorii podatku od towarów i usług (VAT) według Dziennika Gazety Prawnej.

Firma HLB M2 specjalizuje się doradztwie podatkowym, badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie w zakresie rachunkowości.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,