OSTATNIE POŻEGNANIE DOSa

16 października 2015 - 3 minuty (czas czytania)
30 września 2016 roku ostatecznie zostanie zamknięta linia produkcyjna oraz wsparcie serwisowe programów dla DOS. Do tego momentu dajemy Państwu ostatnią szansę na korzystne pożegnanie z produktami dla DOS.
Wystarczy zgłosić się do jednego z Partnerów DHO na terenie całego kraju lub do nas, zadeklarować chęć rezygnacji z pracy na produktach dla DOS i odebrać aktualną wersję dla Windows nawet za 10 zł netto!NIE CZEKAJ AŻ TWÓJ KOMPUTER PODEJMIE DECYZJĘ ZA CIEBIE!
PODZIĘKUJ PROGRAMOM DLA DOS I ZACZNIJ NOWY ETAP ROZWOJU SWOJEJ FIRMY!
 

Regulamin promocji

 

 1. Organizatorem promocji ,,Ostatnie pożegnanie DOS’a,, jest firma Asseco Business Solutions ? Oddział w Warszawie w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 października 2015 roku i trwa do 30 września 2016 roku, dotyczy wszystkich produktów Asseco WAPRO dla DOS, mających swoje odpowiedniki w rodzinie produktów dla Windows.
 3. Ogólne zasady tzw. ?crossupgrade? (przejście z oprogramowania dla DOS na oprogramowanie dla Windows) regulują odrębne ustalenia ogólnodostępne na stronach internetowych Organizatora po adresem http://www.wapro.pl/wapro/cennik#crossupgrade
  O aktualności posiadanego przez użytkownika oprogramowania decyduje numer wersji tego oprogramowania w stosunku do numeru oficjalnej wersji dostępnej w dniu złożenia zamówienia. Lista aktualnych wersji znajduje się pod adresem: http://www.wapro.pl/wapro/aktualne-wersje
 4. Użytkownicy posiadający aktualną wersję programu mają prawo do zamiany swojej obecnej licencji dla DOS na nową licencję dla Windows w ramach tej samej linii w cenie 10 zł netto za każde stanowisko.
  Użytkownicy posiadający nieaktualną wersję mogą otrzymać 40% rabatu na zakup licencji dla Windows.
 5. Powyższe rabaty obowiązują przy zachowaniu takiej samej, bądź mniejszej konfiguracji stanowiskowej w myśl zasad obowiązujących w przypadku ?crossupgrade? o których mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu. Dodatkowe stanowiska (powyżej ilości podlegających zamianie) można dokupić wg aktualnego w dniu zakupu, cennika detalicznego.
 6. Niniejsza promocja łączy się automatycznie z promocją: ?Gwarancja bezpłatnej aktualizacji?.
 7. Promocja dostępna jest w sieci sprzedaży na terenie całego kraju oraz bezpośrednio w Dziale Sprzedaży Asseco WAPRO.
 8. Organizator, firma Asseco Business Solutions zastrzega możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
 9. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada jej Organizator.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,