Poznaj najważniejsze zmiany podatkowe obowiązujące od stycznia 2019 roku!

14 lutego 2019 - 7 minuty (czas czytania)

Obowiązujące od stycznia 2019 roku nowelizacje ustaw podatkowych wprowadzają szereg zmian istotnych dla polskich podatników. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich, odejmujące takie obszary jak m.in. podatkowe koszty użytkowania samochodów osobowych, exit tax, nowa stawka podatku od osób fizycznych, obrót walutami wirtualnymi czy stawka podatku dla osób prawnych.

Podatkowe koszty użytkowania samochodów osobowych

Zmiany w obszarze zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na eksploatację samochodów osobowych dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

  1. Od 1 stycznia tego roku limit amortyzacji samochodu osobowego wynosi 150 tys. zł (225 tys. zł dla samochodów elektrycznych). Limit dotyczy też kosztów opłat w leasingu operacyjnym.
  2. Wydatki związane z samochodem firmowym używanym wyłącznie do działalności gospodarczej można rozliczać w kosztach bez ograniczeń pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
  3. Wspomniana ewidencja przebiegu (,,kilometrówka,,) obowiązuje od 1 stycznia wyłącznie przedsiębiorców wykorzystujących samochody osobowe tylko dla celów służbowych, w pełni odliczających podatek VAT oraz zaliczających wszystkie koszty eksploatacyjne do kosztów uzyskania przychodu.
  4. W przypadku samochodów firmowych używanych do celów mieszanych (na potrzeby firmowe i prywatne), do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć 75% wartości wydatków na eksploatację samochodu. Oznacza to, że 25% kosztów nie będzie kosztami podatkowymi.
  5. W przypadku aut prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej limit umożliwiający zaliczenie do kosztów wynosi 20%. Tym samym 80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych. Limit ten obejmuje także składki na ubezpieczenie takiego samochodu. Dotyczy on zarówno samochodów osobowych spalinowych, jak i elektrycznych.

Nowy podatek od niezrealizowanych zysków

Nowy podatek od niezrealizowanych zysków – tzw. exit tax, ma zastosowanie w przypadku przeniesienia aktywów lub rezydencji podatkowej do innego kraju. Stawka podatku wynosi 3 lub 19 % wartości majątku. Nowych przepisów nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 000 000 zł. Wiceminister Finansów potwierdził 2 stycznia 2019 roku, że jeżeli łączna wartość przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln zł, to zarówno w przypadku przeniesienia składników majątku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków.

Nowa stawka podatku od osób fizycznych

Nowy podatek – tzw. danina solidarnościowa, ma zastosowanie do osób fizycznych, których suma dochodów przekroczy 1 milion złotych. Wówczas stawka podatku wyniesie dla nich 4 % nadwyżki ponad tę kwotę.

Obrót walutami wirtualnymi

Przychody ze zbycia walut wirtualnych zakwalifikowane zostały do źródeł kapitałowych, opodatkowanych stawką 19 %. Przychodów ze zbycia tej waluty nie łączy się z innymi przychodami kapitałowymi.

Stawka 9 % dla osób prawnych

Osoby prawne, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro w danym roku podatkowym lub mają status małego podatnika, będą mogły skorzystać ze stawki podatku dochodowego w wysokości 9 %. Prawo do zastosowania tej stawki będą mieli także podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie mają statusu małego podatnika. Preferencyjna stawka nie dotyczy podatników dokonujących wymienionych w ustawie działań restrukturyzacyjnych i utworzonych w wyniku określonych działań.

Podatek u źródła

W nawiązaniu do nowych regulacji, w przypadku przekroczenia progu 2 mln złotych wypłacanych w danym roku jednemu podmiotowi, polski rezydent będzie zobowiązany pobrać i wpłacić podatek według stawek przewidzianych w polskich przepisach (19 % lub 20 %), z pominięciem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Następnie podatnik będzie uprawniony do wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku u źródła. Czas oczekiwania na zwrot wpłaconej wcześniej daniny wynosi 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia terminu w razie powzięcia przez organ wątpliwości co do zasadności zwrotu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. wejście w życie powyższych przepisów wydłużono w pewnym zakresie do 1 lipca 2019 r.

Kopia certyfikatu rezydencji

W określonych przypadkach – dla płatności, które nie przekraczają na rzecz danego podatnika 10 tys. zł w skali roku i jeżeli informacje wynikające z kopii certyfikatu rezydencji nie będą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym – wystarczająca dla udokumentowania siedziby kontrahenta będzie kopia certyfikatu rezydencji.

Raportowanie schematów podatkowych

Ordynacja podatkowa wprowadza dla określonych podmiotów obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych, związanych z osiągnięciem korzyści podatkowej. Przepisy te w praktyce wzbudzają ogromne wątpliwości, zwłaszcza, że odnoszą się do również w niektórych przypadkach do schematów wdrożonych przed wejściem w życie nowych regulacji, a więc jeszcze w 2018 r. Poznaj możliwości systemów WAPRO ERP by Asseco w zakresie zarzadzania finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Autor:
Robert Nowakowski,
Partner i Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 HLB M2

Zadaj pytanie ekspertowi
Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.
Napisz do nas:
dho@dho.com.pl
Tags: , , , , , ,